Морские кадры Речи Посполитой

Информация Страница Примечание
ur. 22 VII 1897, zm. 7 XI 1966 RO-1923 por. mar. starsz. z dn. 1 VI 1919, kol. 13 w KM RO-1924 por. mar. starsz. z dn. 1 VI 1919, kol. 11 w KM RO-1928 kpt. mar. starsz. z dn. 1 VIII 1924, kol. 7 w KM ROR-1934 kpt. mar. st. spocz. starsz. z dn. 1 VIII 1924, kol. 1 w KM LS-1922 por. mar. starsz. z dn. 1 VI 1919, kol. 13 w KM LS-1930 kpt. mar. starsz. z dn. 1 VIII 1924, kol. 7 w KM DRW-3/14 I 1919 przyjęty doWP z b. Polsk. Korp.Wsch. i armii rosyjskiej w stopniu miczman i otrzymał przydział do MSWojsk Sekcja Marynarki DP-7/19 II 1921 Dek. L2611 z dn. 30 I 1921 zatwierdzone zostały z dn. 1 IV 1921 stopnień i kolejność starsz.: por. kol. 25 DP-18/5 III 1926 mianowany z dn. starsz. 1 VIII 1924 kpt. mar. lok. 7 w KM DP-5/3 VIII 1931 przeniesiony z dn. 31 V 1931 w stopniu kpt. mar. w st. spocz. z KMW 491