Морские кадры Речи Посполитой

Информация Страница Примечание
36. Boreyko Józef, ur. 11 V 1896, zm. 27 II 1950 RO-1923 por. mar. starsz. z dn. 1 VI 1919 kol. 15 w KM RO-1924 por. mar. starsz. z dn. 1 VI 1919 kol. 13 w KM RO-1928 kpt. mar. starsz. z dn. 1 VII 1925 kol. 3 w KM RO-1932 kpt. mar. starsz. z dn. 1 VII 1925 kol. 3 w KM RO-1939 kmdr ppor. starsz. z dn. 19 III 1937 kol. 2 w KM LS-1922 por. mar. starsz. z dn. 1 VI 1919 kol. 15 w KM LS-1930 kpt. mar. starsz. z dn. 1 VII 1925 kol. 3 w KM LS-1934 kpt. mar. starsz. z dn. 1 VII 1925 kol. 3 w KM LS-1946 kmdr por. starsz. z dn. 3 V 1944 kol. 1 w KM RO-1923/obsady por. mar. Sam. Ref. Planów KMW RO-1924/obsady por. mar. Sam. Ref. Planów RO-1939/obsady wg stanu na 23 III 1939 służy w KMW DRW-99/29 XII 1919 przyjęty do WP były junkier armii rosyjskiej i mianowany ppor. ze starsz. 20 VIII 1919 z przydziałem do PW Modlin DP-7/19 II 1921 Dek. L2611 z dn. 30 I 1921 zatw. zostały z dn. 1 IV 1921 stopień i kolejność starsz.: por. kol. 27 DP-18/3 V 1926 mianowany z dn. starsz. 1 VII 1925 kpt. mar. lok. 3 w KM DP-8/21 III 1928 przeniesiony w stopniu kpt. mar. z KMW do DF na stanowisko z.d.o. ORP „Krakowiak” DP-6/23 III 1932 przydzielony w stopniu kpt. mar. na 4,5-miesięczny oficerski kurs taktyczny w SPMW z dn. 4 XI 1932 z SPMW TDP-2/19 III 1937 mianowany z dn. starsz. 19 III 1937 kmdr ppor. lok. 2 w KM Zarz. Pers. Szefa KMW Nr 12/Tj z dn. 31 V 1944 mianowany z dn. starsz. 3 V 1944 kmdr por. lok. 1 w KM 433